Mentaal

Trombose kan een grote mentale impact maken. Deze is voor iedereen verschillend. Vanuit ervaringen van tromboseoverlevers en recent onderzoek hebben we artikelen geschreven die hier meer over vertellen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten bij wie je terecht kan voor hulp, want psychologische hulp krijgen is ontzettend belangrijk. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je PTSS ontwikkeld. Daarom hebben wij hieronder voor je uitgezocht hoe alles rondom de psycholoog, praktijkondersteuner, maatschappelijk werker en bedrijfsarts werkt. 

Hulp krijgen

Het is heel belangrijk dat je je fijn en veilig voelt bij jouw behandelaar. Voelt het niet goed? Vraag dan om een andere of switch desnoods van huisartspraktijk in het geval van de praktijkondersteuner. Je kunt ook altijd jouw voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke behandelaar aangeven. Lig je nog in het ziekenhuis? Dan is het soms mogelijk om via het ziekenhuis doorverwezen te worden voor mentale hulp bij bijvoorbeeld een psycholoog. Vraag ernaar.

Psycholoog

In Nederland heb je basis GGZ en specialistische GGZ. Voor de meeste mentale klachten kun je terecht bij een psycholoog bij basis GGZ. In sommige gevallen, bv. bij PTSS, moet je naar specialistische GGZ voor jouw behandeling. Om doorverwezen te worden naar een psycholoog, moet je bv. bij jouw huisarts hiernaar vragen. Hij/zij maakt de inschatting onder welke GGZ je valt. Psychologische hulp valt onder het basispakket, dus je betaalt niets extra’s (behalve eigen risico vaak). Je krijgt bij een psycholoog eerst intakegesprekken.

Praktijkondersteuner

De meeste huisartspraktijken hebben een praktijkondersteuner GGz (POH GGz) in dienst. Daar kun je met jouw mentale klachten heen. De praktijkondersteuner heeft een diploma in de zorg behaald. Bij de praktijkondersteuner kun je gratis gesprekken voeren over allerlei onderwerpen, zoals jouw mentale gezondheid na de trombose. Want trombose heeft véél impact op je, ook op mentaal gebied. Mentale hulp zoeken is nooit iets om je voor te schamen. De POH GGz kan je ook doorverwijzen naar de psycholoog voor een behandeling, zoals EMDR.

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker wordt ook wel een sociaal werker genoemd. Samen met de maatschappelijk werker kijk je naar een oplossing voor jouw problemen op mentaal gebied. Je kunt via jouw gemeente terecht komen bij een maatschappelijk werker. Bijvoorbeeld via het wijkteam, jeugdhulp of het Wmo-loket. Als de maatschappelijk werker denkt dat je meer hulp nodig hebt, dan kun je doorverwezen worden naar de psycholoog. Daar kun je een behandeling voor jouw klachten krijgen, zoals EMDR.

Bedrijfsarts

Als je aan het werk bent en je wordt ziek, dan moet je je ziek melden. Zo ook bij een trombose. Er komt een moment dat jouw werkgever een bedrijfsarts vraagt om in gesprek te gaan met jou en jou zo nodig te onderzoeken. Met hulp van de bedrijfsarts kun je voorkomen dat jouw klachten erger worden of dat je (langer) uitvalt op jouw werk. Ook helpt de bedrijfsarts je om weer terug te komen op jouw werk als je trombose hebt gehad. Dit heet re-integratie. Een bedrijfsarts is zowel adviseur als arts. Hij heeft een beroepsgeheim.

Wat kost het mij?

Wil je meer weten over hoe het zit met psychologische hulp krijgen en betalen? Vraag hier dan naar bij jouw zorgverzekering. In principe wordt de meeste psychische zorg door jouw basisverzekering (en eigen risico) vergoed. Soms heeft een psycholoog niet een contract met een bepaalde zorgverzekering, wat weer invloed kan hebben op de financieën. Informeer daarom bij jouw zorgverkering hoe dit zit. Vaak weten psychologenpraktijken hier ook wat vanaf. 

Wachttijden en zorgbemiddeling

Helaas zijn de wachttijden tegenwoordig gigantisch in de ggz (geestelijke gezondheidszorg). Dit betekent voor jou dat je waarschijnlijk een poos moet wachten voordat je gesprekken kunt hebben met een psycholoog. Het is daarom aan te raden om je zo snel mogelijk op de lijst te zetten, ook als je nog twijfelt. Je kunt je altijd nog op het laatste moment of na de intakegesprekken terugtrekken. Om toch een vorm van mentale hulp te kunnen krijgen, raadt Tromboseoverlevers aan om in ieder geval naar de praktijkondersteuner te gaan. Deze zit in jouw huisartsenpraktijk. Misschien kun je dan wel niet in behandeling bij diegene, maar het lucht al ontzettend erg op om in ieder geval iemand te hebben met wie je kunt praten over de dingen waar je mee zit. Liever online mentale hulp krijgen? Tegenwoordig zijn daar ook veel opties in. Bij PsyVisie en Mindler krijg je het vergoed als je een DSM-5 diagnose hebt (vraag hiernaar bij jouw huisarts). Bij beide zijn geen wachtrijen. Eventueel is er een andere optie, namelijk Betterhelp, dat circa 50 euro per week kost. Daar kun je niet in het Nederlands terecht.

Van de overheid moet je binnen 4 weken terecht komen voor een eerste gesprek bij een ggz-aanbieder. Na het eerste contact (het intakegesprek moet je binnen 10 weken terecht kunnen voor een behandeling. Door de grote vraag naar psychische hulp, zijn de wachtlijsten voor de psycholoog ontzettend lang. Zorgbemiddeling heeft als doel de toegangstijd tot jouw zorg te verkorten. Er wordt gebruik gemaakt van de capaciteit in heel Nederland en eventueel het buitenland. Bij een wachtlijstbemiddeling probeert jouw zorgverkeraar te regelen dat je de zorg die je nodig hebt, eerder ontvangt. Samen met de zorgverzekeraar ga je op zoek naar het beste alternatief, zodat je eerder kunt worden behandeld. Deze service bieden de zorgverkeraars gratis aan. Een zorgverzekering heeft zorgplicht en is verantwoordelijk voor zorgbemiddeling. Concreet betekent dit dat het een alternatief moet bieden voor jou of indien nodig niet-gecontracteerde zorg moet vergoeden. Soms is er sprake van overmacht, omdat er geen zorgaanbod is zonder wachttijden die passend zijn, maar probeer het toch.

Hulplijnen

Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek of luisterend oor. Je kunt ook chatten.

Het nummer is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 18:00 uur bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een  luisterend oor. Je kunt ook chatten.

Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek of luisterend oor. Je kunt ook chatten.

Jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar kunnen terecht bij ‘Alles oké?’. Je kunt hier zowel chatten als bellen. Beide kan anoniem en alles is vertrouwlijk.